» استبداد در ایران

استبداد در ایران

بسیاری از دوستان هنگامی که سخن از دموکراسی و استبداد به میان می آید ، گمان می فرمایند که استبداد یک شکل خاص حکومت است که با یک سری توطئه ی داخلی یا خارجی بر کشوری احاطه شده و در کشور مذکور پیادهدسازی می شود . حال آنکه واقعیت امر چیزی دیگر است .


با خواندن این کتاب ، بسیاری از توهمات ما درباره ی تئوری های توطئه و دستهای مخفی داخلی و خارجی از بین رفته و دیدگاهی بسیار نوین نسبت به استبداد پیدا می کنیم .


ما یاد می گیریم که استبداد یک شکل حکومتی نیست بلکه یک سری ویژگیهاست که ممکن است بر هر شکل حکومتی ای عارض شده و حکومت مورد نظر را به استبداد بکشاند . ما بعد از خواندن این کتاب ، استبداد را یک بیماری خواهیم دید ، بیماری ای که در تک تک سلولهای اجتماع ، یعنی افراد ، و واحدهای ریز فرهنگی ریشه دوانده است و با تغییر شکل حکومتها هیچ تغییری نخواهد کرد . آنوقت برای ما خنده دار خواهد بود که بگوییم برای رفع استبداد باید یک حکومت را از ریشه عوض کرد ، اینگونه حرف ها مثل این خواهند بود که بگوییم برای درمان مرض سرطان روده ، خوب است که دست سومی به انسانی که سرطان دارد پیوند بزنیم تا بیماری اش بهبود پیدا کند ! آری به همین میزان خنده دار خواهد بود .


این کتاب را جناب حسن قاضی مرادی نوشته اند و معلوم است که مطالعات بسیار خوبی درباره ی تاریخ ایران داشته اند . من بین دوستان شایع کرده ام که این کتاب ( به شرط تفکر و تعمق ) انجیل دموکراسی است . آری انجیل دموکراسی .


کتاب را نشر اختران چاپ کرده و متنی روان دارد و از صحبتهای پیچیده ی جامعه شناسی یا علوم سیاسی در آن دوری شده است . پس با نثری روان ریشه ی بیماری استبداد را خواهید شناخت . کتاب سیصد و شست و پنج صفحه دارد و هر صفحه در ذهن من چراغی روشن می کرد که از شادی میپریدم و می گفتم هوراااااا یافتتتتتم .


حتا جلد و طرح و رنگ آن بسیاری از مفاهیم را در خودش داره که با خواندن کتاب خواهید دید که جلدش هم بسیار زیبا و فلسفی طراحی شده . به شرط تفکر در رنگ و طرح .


به نظرم ارزشش را دارد که این کتاب را هرکدام از ما در خانه مان داشته و مرتب به آن رجوع کنیم . برای همین گفتم ایندفعه این کتاب را به شما مهربان یاران توصیه کنم . امیدوارم بعد خوردن کتاب ، تفکر و نور بشه و به جان عزیزتون بنشینه . قربان شما


با سپاس

محسن نامدارزاده

م.ن.صفا

فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله